За нас

Дамски дипломатически клуб на приятелството е неправителствена организация, която има за цел да заздравява международните отношения между България и другите държави. Организацията оказва подкрепа на обществото чрез благотворителни инициативи, стимулиращи разбирателството и приятелството между различните общности.

Фокус на работата на Дамски дипломатически клуб на приятелството са младежките общности, които са нашето бъдеще. Клубът работи и за стимулиране развитието на уменията и знанията на жените и децата, както и за опазване на околната среда.

Дамски дипломатически клуб на приятелството е създаден през 2015 г. и оттогава негов председател е г-жа Зорница Георгиева.

About-us

Share it: