Председател

Г-жа Зорница Желева Георгиева
Председател на Дамски дипломатически клуб на приятелството.

Зорница Георгиева е родена на 18.08.1983 г. в гр. Стара Загора, България, и е щастлива майка на 10-годишен син.

Кариерата си тя започва през 2002 г. като прокурист във фирма, занимаваща се с туризъм – „Пиринска Туристическа Компания“ АД, и заема тази длъжност до днес. Г-жа Георгиева е член на съвета на директорите във фирмите „Мив Кънстракшън” ЕАД и „Гео Пет М” АД И „Прогрес Инвест” АД, които работят в сферата на недвижимите имоти и високото строителство. Тя е управител на агенция за подбор на персонал и преводи на чужд език „Ар Си Ей Ейджънси” ЕООД, също така е едноличен собственик на строителните фирми „Хидра Билд” ЕООД и „ЗетДжи Капитал” ООД.

От 2008 г. Зорница Георгиева е управител на фирма „Хелт енд СПА Холидейс” ЕООД и едноличен собственик на хотел „Зорница сендс”, който е любимо място на Дамския дипломатически клуб на приятелството. От 2009 г. г-жа Георгиева е заместник-управител на една от водещите компании в България за екологично и инфраструктурно строителство – „Строително-Предприемачески Холдинг” ЕООД.

Можете да се свържете с председателя на Дамски дипломатически клуб на приятелството на z.georgieva@buildholding.com.

Share it: