Членство

Можете да станете член на Клуба по всяко време на годината, а на нашите сбирки всички гости са добре дошли.

Членството в Дамски дипломатически клуб на приятелството има особена ценност за жените, не само защото е своеобразна среща с нови приятели, но и защото дава възможност на дамите да помагат за развитието затвърждаването на човешките ценности и обществото.

Като членове на Дамски дипломатически клуб на приятелството жените имат възможност да:

  • вземат участие във традиционните приятелски срещи на клуба;
  • работят като доброволци в името на различни благотворителни проекти;
  • предлагат идеи за създаване на нови кампании и събития;
  • обменят опит и контакти с другите дами от света;
  • работят за създаването и заздравяването на международни връзки и утвърждаването на разбирателството и приятелството като ценност.

За да станете член на клуба, моля, свържете се с нас на e-mail адрес office@ldcf-bg.com.

Share it: